Chronische indicatie niet altijd direct uit de basisverzekering vergoed

Binnen de fysiotherapie komen bepaalde aandoeningen voor op een lijst die door de overheid is vastgesteld. Deze aandoeningen die vallen onder de basisverzekering zijn terug te vinden op bijlage 1 van besluit Zorgverzekering. Klik eventueel hier om op deze site van de overheid te komen.
Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Bent u bijvoorbeeld aanvullend verzekerd voor 9 behandelingen fysiotherapie? Dan zullen er 9 behandelingen vergoed worden door uw verzekeraar en de overige 11 behandelingen zijn voor eigen rekening.
Voor een chronische indicatie is altijd een verwijzing nodig.

Uitzondering en direct vergoeding vanuit de basisverzekering
• Artrose van heup/knie
• COPD
• Claudicatio (Fontaine stadium 2)
• Behandelingen herstelzorg COVID-19
Deze behandelingen worden vanaf de eerste behandeling direct uit de basisverzekering vergoed.
Bij vergoeding vanuit de basisverzekering geldt élk kalenderjaar wel weer eigen risico. Indien u wilt weten hoeveel behandelingen er vergoed worden, bespreek dit dan met uw fysiotherapeut.

Wordt u binnenkort bijvoorbeeld geopereerd voor een nieuwe heup? Dan heeft u een jaar lang recht op fysiotherapie, maar de eerste 20 behandelingen worden dus niet vergoed vanuit de basisverzekering. Houd hier wel rekening mee. Elk kalenderjaar heeft u tot eind januari de tijd om uw pakket eventueel aan te passen bij uw zorgverzekeraar. Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan zal de vergoeding via de verzekeraar plaatsvinden. In het andere geval ontvangt u van ons een nota. Klik hier voor onze tarieven.