“Frozen Shoulder”

Frozen shoulder, de bevroren schouder,  is een aandoening van de schouder, waarbij door ontstekingsverschijnselen van de weefsels van de schouder de bewegingsuitslagen zijn afgenomen tot meer dan 50% in alle richtingen. De schouder kan niet meer boven de 90 graden komen. De beweging die nog wel gemaakt kan worden, komt bijna geheel uit het schouderblad en het sleutelbeen.

Er zijn twee fases te onderscheiden:

De acute fase waarin het schouderkapsel ontstoken raakt en het gewrichtskapsel gaat verkleven. Deze fase kenmerkt zich door heftige pijn in rust en vooral ’s nachts. Bij ondraaglijke nachtelijke pijn is een injectie door de huisarts nodig.

De chronische fase waarin herstel grotendeels wordt bewerkstelligd door vakkundig mobiliseren door een fysio- of manueeltherapeut. Deze fase kan tussen de 8 maanden en 2 jaar duren.