Herstelzorg Covid-19

COVID-19 doorgemaakt?

Nog wat restklachten? Of misschien zelfs wel een zware nasleep waar geen verbetering in lijkt te komen?
Maak eens een afspraak bij de fysio! Bij Fysiotherapie Medemblik zijn we extra opgeleid om COVID-19 herstelzorg te mogen leveren.

Hierbij brengen we samen de klachten in kaart waar je tegenaan loopt bv.

vermoeidheid, pijn, benauwdheid, maar ook concentratieproblemen of zelfs depressieve gevoelens kunnen behoren tot de restklachten.
Aan de hand van een aantal testen kunnen we nagaan wat er nodig is om je fitheid terug te winnen. Dat kan zijn met behulp van de fysio in een intensief programma 2x per week of in samenwerking met de ergotherapeut, diëtist, psycholoog of  logopedist.

Voor paramedische herstelzorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiek) die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing door huisarts of medisch specialist moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. Voor fysiotherapie geldt maximaal 50 behandelingen per 6 maanden.

Let op: Het eigen risico wordt wel aangesproken.