BPPD, positie duizeligheid

BPPD

BPPD staat voor Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid. Benigne betekent ‘goedaardig/ongevaarlijk’ en paroxysmale staat voor ‘in aanvallen optredend’.  In de volksmond ook vaak draaiduizeligheid genoemd. 

Oorzaak

Positie duizeligheid heeft te maken met het evenwichtsorgaan. Deze zitten binnen in het oor en zijn gevuld met vloeistof. De duizeligheid ontstaat door kleine steentjes (gruis) die zich in de vloeistof verplaatsen naar buisjes waar ze niet horen te zitten. Waarom dat gebeurt is vaak onduidelijk.

Symptomen

Je kunt deze dingen merken bij positie-duizeligheid:

  • Je wordt duizelig als je hoofd snel beweegt. Bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, voorover buigen, omhoog kijken of achterom kijken.
  • Je blijft een paar seconden tot minuten duizelig. Daarna gaat het vanzelf weer over.
  • Het kan lijken alsof alles om je heen beweegt.
  • Tijdens een aanval kun je misselijk zijn en overgeven.
  • Als je je hoofd langzaam beweegt, word je meestal niet duizelig.

Behandeling

Tijdens het lichamelijk onderzoek zal uw fysiotherapeut door middel van een manoeuvre vaststellen of u BPPD heeft en aan welke kant van uw evenwichtsorgaan dit is ontstaan. Mocht dit duidelijk zijn, dan voert de therapeut direct de Epley-beweging bij u uit:

Epley manoeuvre

Het doel van deze beweging is om de kleine steentjes weer terug te krijgen in de juiste buisjes. U kunt zich tijdens of na de Epley-beweging misselijk voelen.

Bij 90% van de patiënten met BPPD is deze beweging effectief.

Tips voor na de behandeling

  • Blijf na de behandeling 10 minuten in de wachtkamer zitten voordat u naar huis gaat. De kans is het grootst dat de steentjes op hun plek blijven zitten waardoor de duizeligheid niet terug komt. Rij niet zelf naar huis.
  • Slaap na de Epley-beweging 2 nachten half recht op (45 graden).
  • Probeer uw hoofd gedurende de dag recht op te houden.
  • Slaap de rest van de week met 2 kussens, voorkom slapen op de aangedane zijde en beweeg uw hoofd niet te ver van voor naar achter.

Mocht de Epley-beweging onvoldoende effect hebben, dan gaat u samen met uw fysiotherapeut over op de Brandt-Daroff thuisoefening:

Brandt-Daroff oefening voor thuis

Positie 1

Ga op de rand van uw bed zitten. Blijf voordat u begint gedurende 30 seconden rustig zitten.

Positie 2

Draai uw hoofd 45 graden naar links en verander van zitten naar liggen op uw rechterzijde. Voer deze beweging snel, binnen 2 seconden, uit. Houd deze houding en ook uw gedraaide hoofd 30 seconden aan.

Positie 3

Ga na 30 seconden weer rechtop zitten.

Positie 4

Voer dezelfde oefening uit als in positie 2, alleen dan met uw hoofd naar rechts en vallend op uw linkerzijde.

Self limiting

BPPD hersteld bijna altijd vanuit zichzelf binnen 4 weken.

Bij één op de drie patiënten keert BPPD in het eerste jaar na de behandeling weer terug; neem in dat geval weer contact op met uw fysiotherapeut.