Herstelzorg na Covid-19 (Corona)

Herstellen na COVID-19

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze zorg wordt onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Een belangrijke voorwaarde is dat patiënten meewerken aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Er bestaat recht op maximaal 50 behandelingen in een maximale behandelperiode van 6 maanden. De behandeling moet starten binnen 1 maand na de verwijzing van de arts/specialist. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een patiënt verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden voor paramedische herstelzorg. 

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?

Mensen met ernstige COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt deze zorg moet krijgen.

Bij ons in de praktijk kunt u terecht voor deze gespecialiseerde zorg bij Rian Kooij en Melanie Tensen.

Interessante informatie over dit onderwerp is ook terug te vinden op de site van  Chronisch ZorgNet.

Verlenging herstelzorg tot minimaal 1 januari 2025

Deze regeling is verlengd tot 1 januari 2025.  Voor januari 2024 krijgt de minister een advies van het Zorginstituut over het definitief opnemen van herstelzorg COVID 19 in de basisverzekering per 1 januari 2025. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van deze herstelzorg. Bij een positief advies zal de herstelzorg vanaf 1 januari 2025 definitief worden opgenomen in het basispakket. 
Voor meer informatie over het standpunt van het Zorginstituut hierover klikt u hier
 
Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is élk kalenderjaar altijd het verplichte eigen risico van toepassing.