Klachtenregeling

Heeft u een klacht, meldt het ons.

Heeft u een klacht over uw behandelend therapeut:
– Bespreek het eerst met hem/haar
– Indien dit niet mogelijk is neem dan contact op met een van praktijkeigenaren
– Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de klachtencommissie
www.defysiotherapeut.com of www.zorgbelang-nederland.nl

Bent u tevreden over ons meldt het een ander.
Na uw laatste behandeling krijgt u een enquête toegestuurd via de mail, wilt u die voor ons invullen? Alvast hartelijk dank.