Verwijsbrief niet nodig!

Patiëntervaringsonderzoek

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!
Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen. Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Vul dan de vragenlijst in die u thuisgestuurd krijgt als u emailadres bekend is bij de praktijk.

Wat is de CQ-index vragenlijst?

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Hoe lang kost het invullen me?

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?

De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?

U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl, www.stichtingmiletus.nl of klik hier.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?

De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?

Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. Qualizorg heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van Qualizorg zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd. Inmiddels meet Qualizorg BV dagelijks voor ruim 4.500 fysiotherapiepraktijken en meer dan 15.000 fysiotherapeuten uw ervaring als patiënt. Heeft u nog vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met Qualizorg door te mailen naar support@fysiomonitor.nl.

Vergroot uw fysiotherapiebudget bij Univé

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid uw aanvullende budget op een zeer eenvoudige manier te vergroten; de Zorg Samen polis van Univé Zorgverzekeringen. Dit kan het gehele jaar door per maand gewijzigd worden.

Deze polis vergoedt per jaar 1000,= aan fysiotherapeutische behandeling, de bijdrage per maand is ongeveer 11,=. Een voorwaarde om deze polis aan te vragen is het lidmaatschap van de Omring. Echter, de contributie van dit lidmaatschap wordt terugbetaald!

In 2013 gaf dit maar liefst 8,5% korting op de basisverzekering (Zorg Samen Polis) en 10% korting op de aanvullende Univé Extra Zorg Polis Goed, Extra Zorg Polis Beter en Extra Zorg Polis Best, waarin fysiotherapie (beweegzorg) tot € 1000,- meeverzekerd is. U dient zelf contact op te nemen met Univé voor het omzetten van uw polis naar het Omringcollectief (nummer 25311). Dit gaat niet automatisch.

U kunt de kosten van uw Omringpas retour ontvangen als u een aanvullende verzekering Goed, Beter of Best heeft via het Omring collectief 25311. U kunt een declaratieformulier invullen, een kopie van uw Omringpas 2013 bijvoegen en opsturen naar: Univé Declaraties, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven o.v.v. uw naam, adres , postcode/woonplaats, polisnummer en rekeningnummer.

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts.

Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Voor iedereen is er wel een specialist, of u jong bent of oud, last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk. Ook met specifieke klachten aan bijvoorbeeld uw bekken, uw kaakgewricht, uw wervelkolom of een opgezette arm na een borstoperatie kunt u terecht bij een gespecialiseerde fysiotherapeut.

In het algemeen kunt u bij ons binnen twee dagen terecht voor behandeling.